compassionate mind training

Styrke kommer indefra!

 

Compassionate Mind Training sætter fokus på at opbygge indre styrke og modstandskraft i forhold til svære følelser som angst, vrede, skam og tristhed.

 

Ved et 8 ugers gruppetrænings forløb i København lærer du at opbygge færdigheder inden for:

 

mindfulness - opmærksomhedstræning

compassion - udviklingen af medfølelse rettet mod selv såvel som andre

åndedræt - udforskning af vejrtrækningsrytme der kan berolige krop og sind

 

Gruppeforløbet er inspireret af Chris Irons 'Compassionate Mind Training’, og bliver afholdt af Psykolog Arendse Stensgaard og Laura Bak Jepsen, som begge er specialister i voksen psykoterapi og har mange års erfaring i kognitiv terapi og CFT.

 

Compassionate Mind træning tager udgangspunkt i Compassion Focused Therapy (CFT). CFT har sine rødder i evolutionsteori, neurofysiologi og tilknytningsteori. Metoden er udviklet af professor Paul Gilbert og er en videreudvikling af kognitiv terapi. Forskning viser, at selvkritik spiller en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af lidelser som angst, depression og selvværdsproblematikker. Ved at træne et mere medfølende "mindset" kan vi være med til at håndtere svære følelser bedre uden at lade sig kapre og dermed styre af følelserne. Forskning viser, at udvikling af et medfølende sind øger psykisk og fysisk robusthed.

 

Sessionerne vil bestå af psykoedukation, refleksion samt en række praktiske øvelser bl.a indenfor visualisering, åndedrætstræning og skriveøvelser.

 

Forløbet strækker sig over 8 tirsdage. Nye hold opstarter i oktober 2016 og februar 2017

 

Pris 5900 kr. inkl. materiale og lydfiler.